הרשמה
0
הגדרות החנות

בחר מטבע להצגה

בחר יחידות להצגה

מידות גנריות

יחידות משקל

יחידות מידת אורך

תמונות

₪6400.00

המחיר המוצג כולל מע"מ

מחיר ללא מע"מ ₪5470.09
ARES M200 Sniper Rifle - TAN
ARES M200 Sniper Rifle - TAN

פריט זה אינו במלאי אך ניתן להזמנה.

זמן אספקה עד 60 ימי עסקים.

 

תצהירי רכישה ואפסנת ציוד איירסופט

תצהיר רכישה ואפסנת ציוד איירסופט

1. יש לקרוא בעיון את תוכן טופס זה.

2. יש לוודא את הפרטים האישיים הרשומים ולעדכן על פי הצורך

3. יש לסמן אישור להסכמתך לתנאי טופס זה ואישור לאמיתות הנתונים המצויינים בו (בתחתית הדף)

4. חובה לציין את מקום אפסנת הציוד הנרכש לאחר קבלתו

5. פרטי הכלי ומספרו הסידורי ימולאו על ידי צוות החנות טרם המשלוח.

6. פריט שאינו במלאי ניתן להזמנה. זמן אספקת פריט שאינו במלאי הינו עד 60 ימי עסקים.

7. לא יתאפשר ביטול הזמנת שבוצעה מחו״ל החל מ-48 שעות מרגע אישורה.

*** אתר זה מאובטח ע״י SSL לצורך שמירת המידע האישי לרבות תמונות וצילומי מסמכים ***

 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  הנני מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

תצהיר רכישת כלי איירסופט

 

1.    הנני מצהיר כי רכשתי את הטובין מחברת דלתא טקטיקל פתרונות טקטיים מתקדמים בע"מ בכמות שאינה עולה על הכמות שצוינה בחשבונית המס המצוינת לעיל.
2.    הנני מצהיר כי אפעיל את הטובין רק בתחומים מאושרים בלבד (אתר פיינטבול מורשה / אתר איירסופט מורשה / מטווח מורשה כחוק ו/או שטח אימונים של צה"ל ו/או משרד הביטחון) בעל הרשאות מתאימות ו/או בעל רישיון עסק בתוקף.
3.    הנני מצהיר ומתחייב כי הטובין לא יוצאו משטח האימונים ו/או השימוש המוגדר בס"ק 2 וכן אדאג לאחסנם בהתאם להנחיות המתאימות בתוך שטחי האימון ו/או האחסנה המוגדרים בצורה שאין בה כדי לסכן אדם או אחר.
4.    הנני מתחייב כי העברת הטובין לאחר לרבות מכירתם תהא רק למי שיפעיל ו/או מפעיל אתר משחק שיש ברשותו רישיון עסק בתוקף ו/או לגופים ביטחוניים בלבד.
5.    הנני מצהיר ומתחייב כי לא אוציא את הטובין מתחומי אתר האימונים עליו הצהרתי כאמור בס"ק 2, וכן אדאג לאחסנו באתר האימונים הרבוע באופן שאין בו כדי לסכן אדם או אחר.
6.    הנני מצהיר ומתחייב כי במקרה של הוצאת הטובין מחוץ לשטח האימונים אשר צוין בס"' 2, ההוצאה תתבצע רק לאחר שאתר האימונים הזמני קיבל את כל האישורים מכל רשות נדרשת לרבות רישיון עסק בכל שנדרש על פי דין וכי אדאג אישית להובלה מרוכזת של הטובין לאתר הזמני ובחזרה לאתר הקבוע להמשך אחסונם.

תצהיר בדבר אפסנת כלי איירסופט בהתאם להנחיות משרד הכלכלה והוועדה לצעצועים מסוכנים

1. על פי הגדרת משרד הכלכלה והוועדה לצעצועים מסוכנים - מוגדרים כלי איירסופט כ״צעצוע מסוכן״.
2. על פי הנחיות משרד הכלכלה, רכישת כלי איירסופט מחייבת אפסנתו במקום בעל רישיון עסק מתאים. קרי, מועדון איירסופט מורשה, מועדון פיינטבול מורשה, מטווח חם בעל כספת נשק וכו.
3. חל איסור מוחלט להחזיק את כלי האיירסופט בביתך ו/או בכל מקום אחר אשר אינו תואם להגדרות סעיף 2 להלן.
4. בהמשך לאמור לעיל, וכן לאמור בתקנון המועדון עליו אשר לתנאי הסכמתי עם הרשמתי למועדון "דלתא טקטיקל", הנני מתחייב לאפסן את כלי האיירסופט אותו רכשתי במקום בו ציינתי בטופס זה, וזאת לאחר שבדקתי ווידאתי כי הינו מקום מורשה ובעל רישיון עסק מתאים, וזאת החל מ-72 שעות מרגע הגעת הכלי לידי. הנני מאשר בזאת ומסכים כי במידה ולא אעשה כן רשאית הנהלת חברת "דלתא טקטיקל" להעביר את הודעה בנושא לרבות פרטי לגורמים המורשים לאכיפת תחום זה.
 

בהוספת הפריט ומילוי הפרטים בטופס זה הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומדוייקים וכן לוקח על עצמי את מלוא האחריות לכל מקרה של אי דיוק בפרטים ו/או חריגה מנתוני תצהיר זה.

 

 

אני מסכים לתנאי הרכישה והשימוש במוצר הנ"ל
מקום אפסנת הכלי

The real steel Cheytac M200 Intervention rifle is part of Cheytac's Long Range Rifle System which combines the weapon with low-drag bullets, advanced sighting and a ballistic calculator to give it unparalleled long range performance. Using the .408 Cheytac ammunition, the rifle can engage targets out to a mile and a half. 

This incredible weapon has made quite a splash since it came out having been seen the 2007 Movie Shooter and on Discovery Channels Future Weapons. It has also made an appearance in many computer games including Call of Duty: Modern Warfare 2. ARES have been making a lot of sniper rifles recently and they finally had a go at the M200. It is a little more than half the weight as the real steel one weighing over 5 kilos, 4 kilos less than the real steel one which is at at 31 lbs or 9 kg. (Yes, shipping is not cheap because of the incredible size and weight of this beast) It is nearly just as long as the real steel version but other than that it is almost identical looking.

When you open the box it comes in several pieces of which you'll have to put them together. Don't worry, it comes with a manual showing you how to fit it together. One thing they haven't mentioned is that once you have inserted the bolt, you'll need to adjust the hop up which can be find at the front of the top rail. Use a hex key to tighten it slightly. If you don't, when you pull the bolt back and push it forward, the BB will fall out because the Hop up isnt holding it in place. Tightening it will fix this problem.

This ARES sniper rifle uses the TX system so you can switch it out between spring, gas and CO2. Since it already comes with the spring system, it is spitting out 6mm 0.20g BBs at about 385 fps which means about 1.5 joules of energy.  

The magazine can hold 80 rounds and still uses the same magazine loading system as the MS338 and 700. ARES have NOT learned their lesson at all. Even though it weighs more than 5 kilos, if you are willing to lug this around during a skirmish, the 80 rounds will do you some good before you have to reload.

The weapon does not come with any optics but its long upper accessory rail makes it easy enough to fit one. The lack of an optics is probably just as well, they do not insult you by forcing one upon you but instead withhold it so you do not have to pay for one that you will probably swap out for something of your own more personal choice anyway. The weapon uses a WA gas M4 type pistol grip (even though this one is far more ergonomic and comfortable to hold) which means swapping it out for an aftermarket one is incredibly easy should you wish to replace the included ergonomic black grip with a different option. 

The bipod can be removed if you wish but with its massive weight you might as well leave it on. The two legs are re-positionable separately, each with its own lock to hold it up or down and the legs can also be adjusted for length. The stock is adjustable for length but only the longest two positions are usable as the bolt is pulled back into it and the forward positions are too short for a proper bolt pull length. This does mean that with the stock folded down for transport the bolt is prevented from achieving a full cycle making an accidental racking impossible. 

There is no doubt that it is capable of incredible sniper performance but with its large size and weight it is not for the feint of heart. If you are sniping in defense of a secure location, this rifle is very formidable and will knock out opponents from considerable range (after upgrade). Should you have to re-locate, that could prove tricky and you better be in good physical shape. 

In any case, there is simply no doubt that this is an incredibly gorgeous weapon, an obvious choice to form the centrepiece of a display or taken to a game or event for photo opportunities. This may not be a shell ejecting, gas sniper rifle, but this spring version will definitely play its part well in an airsoft game.

If you roll up to a game with one of these, you are sure to be rocking the biggest, baddest looking weapon in the game. It even comes with its own rugged carry case which helps you cart it around as well as better look the part.

 

Product Brand:

ARES

Product Code: LSR-006
Hop-Up: ADJUSTABLE
Weight: 5,578 g
Length: 1,345 mm
Capacity: 80 rds
Power: 390 fps
Power Source: Spring
Blowback: NO
Shooting Mode: Semi Auto
 

 

נגישוּת
מונוכרום ניגודיות בהירה היפוך צבעים
גודל גופן גודל גופן גודל גופן
סמן גדול לבן סמן גדול שחור הצהרת נגישות
בטל נגישות
עוד רגע בבקשה